İspanya

IRTA- INSTITUTE FOR FOOD AND AGRICULTURE RESEARCH AND TECHNOLOGY

IRTA- INSTITUTE FOR FOOD AND AGRICULTURE RESEARCH AND TECHNOLOGY

IRTA, Katalonya Hükümeti Tarım Bakanlığına bağlı kurulan bir araştırma enstitüsüdür ve15 Nisan 2009 tarihinde Katalan Parlemantosu'ndan geçen 04/2009 sayılı kanun ve özel yönetmeliklere bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.

IRTA'nın misyonu, nüfusun refahını artırmak umuduyla tüketicilere kaliteli ve sağlıklı gıdalar sunarak tarımsal gıda ve su ürünleri sektörlerinin modernizasyonu, rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktır.IRTA, bilimsel bir referans haline gelmeyi, yenilikleri ve teknolojiyi aktarmayı ve yukarıda belirtilen sektörler için stratejik bir ortak olarak davranmayı amaçlamaktadır. IRTA olarak, bilgiye dayalı sosyal ve ekonomik bir modele inanırız ve araştırma mükemmelliğinin önceliklerimizden biri olmasını sağlarız; Ana teminatımız hem toplumun hem de şirketlerin zorluklarına çözüm üretmektir.Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için tarım, gıda ve çevre sorunlarını üstleniyoruz.IRTA, aşağıdaki alanları kapsayan, tüm değer zinciri boyunca oldukça tamamlayıcı disiplinlerin ve uzmanlığın entegrasyonuna izin veren çapraz bir yaklaşım benimsemektedir:

IRTA'nın yıllık cirosu 38 milyon € 'yu aşıyor ve 500'den fazla kişi istihdam ediyor ve 983 ortak çalışanı bulunuyor. IRTA'nın ilişkili olduğu üç Ar-Ge ve Enstitü var ve gerçek bir Ar-Ge ve Kooperatif sistemi oluşturulmuştur. IRTA'nın fonlarının% 33,60'ı Katalan Hükümeti, özellikle Tarım Bakanlığı'ndan yapısal bir bütçe biçimindedir.

Geri kalan% 66,40 IRTA'nın kendinden finansmanını temsil eder, ki bu gelir:

- Ulusal ve uluslararası Ar-Ge programlarından alınan uygun finansman
- Özel şirketler ile yapılan araştırmalar, teknolojik hizmetler ve fikri mülkiyet gelirleri
- Tekrarlı olmayan taşeronluk hizmetleri

IRTA kamu kurumu olmasına rağmen, özel hukuka göre düzenlenmiştir. Bu sebeple özel şirketlerle esnek bir işbirliğinin kurulmasının önü açılmış bulunmaktadır. IRTA'nın ana hedeflerinden biri, pazara çözümler sunmak amacıyla araştırma sonuçlarının değerlendirilmesidir. IRTA şu anda dört yeni şirkete sahiptir ve üretim veya teknolojik ürün geliştirme şirketleri veya birincil ve gıda sektörleriyle ilgili endüstriyel ortaklar da dahil olmak üzere kendi alanlarında uzmanlar tarafından yönetilen sekiz Ortak Araştırma Birimi içerir.

 

  • 1